Beschreibung

hộp xử lý 1 lít

Để xử lý an toàn các mô-đun vệ sinh, kim PMU, kim tiêm microblading cũng như các vật nhọn và sắc nhọn khác.