Beschreibung

50 lint-miễn phí làm sạch gậy trong màu sắc: ánh sáng màu xanh, bạc hà, Hồng, đen, trắng, cam

-Bàn chải góc cạnh làm sạch các lông mi của trang điểm, dầu hoặc bụi nhanh chóng, chính xác và dễ dàng.

-Bàn chải để làm sạch các lông mi trước khi áp dụng các phần mở rộng mí mắt hoặc để loại bỏ toàn bộ thiết lập.